Туристически район

Район Долина на розите

Туристически район „ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ“ включва 19 общини: Казанлък, Сливен, Панагюрище, Карлово, Хисаря, Павел баня, Мъглиж, Сопот; Твърдица; Пирдоп; Златица, Гурково, Стрелча, Николаево, Копривщица, Антон, Челопеч, Мирково и Чавдар. 

За център е определен  гр. Казанлък – Долината на розите.