Интересни исторически факти топ 10

  1. Град Варна е основан като търговска колония през 570г. пр.н.е. под името Одесос („град край водата“) от гръцки мореплаватели-колонисти от малоазийския град Милет на мястото на древно тракийско селище. Славяните са дали на града неговото днешно име – Варна.
  2. През XII и XIVв. Варна се превръща в процъфтяващ търговски пристанищен град, в който често пристигали търговски кораби от Генуа, а по-късно от Венеция и Рагуса.
  3. 10 ноември 1444г. – Битката за Варна – кръстоносен поход за освобождението на християните на Балканския полуостров, воден от Владислав III Ягело и унгарския воевода Янош Хунияди (20 000 кръстоносци), завършва с поражение от силната армия на султан Мурад II (60 000 войници)
  4. През 1866г. е изградена първата железопътна линия на българска земя, свързваща Варна с пристанището на дунавския град Русе. По този начин се осъществява най-бързата връзка между османската столица Истанбул и Централна Европа по река Дунав.
  5. През октомври 1972г. недалеч от Варна е открит световно-известния халколитен (енеолитен) некропол – V-IV хилядолетие пр.Хр. състоящ се от 294 гроба. Само златните предмети са над 3000бр., с общотегло над 6 кг., изработени от 23,5 каратово злато, което се счита за най-старото златно съкровище в света или стотици години по-старо от което и да е друго намерено до този момент.
  6. В Шуменско се намират и най-значимите паметници, свързани с образуването на Дунавска България, създаването на българската народност, култура и книжнина. Тук са първите столици Плиска и Преслав, култовият център Мадара, aулът на хан Омуртаг и Шуменската крепост.
  7. Каменен надпис описва посещението в град Шумен на цар Иван Шишман непосредствено преди турското нашествие. Това е най-ранният източник, в който е изписано днешното име на града.
  8. През 1813 г. в гр. Шумен е организирано първото гражданско честване на празника на Св. Св. Кирил и Методий, на който е представено и първото в българските земи „театро”. През 1856г. е поставена комедията на Сава Доброплодни „Михал”, която историците на българския театър все още смятат за негово начало. Шуменци са авторите на първата оригинална българска драма (Д. Войников „Стоян войвода”) и на първата българска повест (В. Друмев „Нещастна фамилия”).
  9. През 1856 г. в гр. Шумен е открито едно от първите читалища – „Архангел Михаил”. 
  10. През 1850г. в Шумен е създаден първият български оркестър за „европейска” музика, а малко след това и първият ученически хор и оркестър.